هاست اقتصادی وردپرس آلمان

هزینه مناسب ، امکانات ویژه

هاست اقتصادی وردپرس پلن 1 گیگابایت

1 گیگ فضا
پهنای باند نامحدود

  • 1 تعداد دامنه اصلی
  • 2 تعداد ساب دامین
  • 1 اکانت اف تی پی
هاست اقتصادی وردپرس پلن 2 گیگابایت

2 گیگ فضا
پهنای باند نامحدود

  • ۲ تعداد دامنه اصلی
  • ۲ تعداد ساب دامین
  • ۲ اکانت اف تی پی
هاست اقتصادی وردپرس پلن 5 گیگابایت

5 گیگ فضا
پهنای باند نامحدود

  • ۲ تعداد دامنه اصلی
  • ۲ تعداد ساب دامین
  • ۲ اکانت اف تی پی